wz

0 0 0 0
  Publikováno : 23.08.2009 | Autor : starajihlava.cz
Kategorie : Doprava | Počet zobrazení : 3311 | Unrated

 
o o o o

 Stavební povolení na stavbu trolejové tratě podle projektu  firmy ČKD bylo uděleno 13. května 1948. Zrušení  posledního úseku elektrické dráhy umožnilo dokončit první  trolejbusovou linku. Ve čtvrtek 16. prosince 1948 byly  provedeny technicko-policejní zkoušky prvních čtyř  trolejbusů VETRA-ČKD a uskutečnilo se místní šetření po  celé trati. Konečná stanice na Masarykově náměstí se stala  v neděli 19. prosince 1948 místem slavnostního zahájení  provozu na první trolejbusové lince po původní trase  tramvaje z Masarykova náměstí k hlavnímu nádraží. První  trasa měřila 3 005 metrů provozní délky a téměř sledovala  směrové vedení historické tramvajové tratě.Trolejbusy se v členitém jihlavském terénu osvědčily. V průběhu dalších let byla  vybudována kapacitní elektrizovaná síť. V roce 1960 došlo k přestavbě trolejbusových tratí na náměstí Míru (původním Masarykově  náměstí). V padesátých až osmdesátých letech 20. století byly dodány trolejbusy typu 7Tr, Škoda 8Tr a Škoda 9Tr. Většinou byla  vozidla dodávána jako nová, některé trolejbusy však byly pořízeny od jiných Dopravních podniků Československé socialistické  republiky. V roce 1964 byla dokončena nová vozovna v Brtnické ulici v jižní části města a zároveň byla pro trolejbusy zrušena  původní  tramvajová vozovna. V osmdesátých letech bylo dodáno 12 trolejbusů typu Škoda 14Tr. V roce 1989 bylo v provozu 7  trolejbusových linek (označeny písmeny A, B, BI, C, CI, D a E) o celkové povozní délce 72 km. V inventárním stavu bylo 32  trolejbusů (z toho 20 typu Škoda 9Tr a 12 typu Škoda 14Tr). Maximálně bylo vypravováno 23 trolejbusů. Trolejbusová síť  zaznamenala také v posledním desetiletí 20. století změny. V roce 1993 byla zrušena trať v Benešově ulici v centru města a trať  v ulicích Jiráskově a Na Dolech byla přeložena. V roce 2000 byl zrušen vjezd do smyčky Staré hory, trolejbusová trať zde byla  odkloněna novou trasou o celkové délce 1,1 km na sídliště Horní Kosov. K plánované realizaci trolejbusové tratě „Sokolovská –  Švermova" dlouhé 4,5 km nedošlo. Na sklonku 80. a 90. let 20. století byl plánován nákup 10 velkokapacitních trolejbusů Škoda  15Tr a Škoda 17Tr. K realizaci tohoto nákupu však také nedošlo. Dne 30. května 1997 byl vyřazen poslední provozní trolejbus typu  Škoda 9Tr v České republice. Jednalo se o vůz ev.č. 11, který byl v posledním období svého provozu vypravován na linku E. Vozový  park je v posledních letech obměňován novými vozidly typu Škoda 21Tr a staršími vozidly typu Škoda 14Tr z Dopravní společnosti  Zlín – Otrokovice. Na linkách městské hromadné dopravy byl v srpnu roku 2004 zkoušen i nízkopodlažní trolejbus Škoda 24Tr.  V inventárním stavu je více než 30 trolejbusů. Dnešní síť je napájena ze dvou měníren.
 50. léta
První trať byla v podstatě souběžná s tramvajovou, vedla od Hlavního nádraží Havlíčkovou ulicí na náměstí Svobody a dále na  Masarykovo náměstí. 27. února byla vybudována další trasa, a to po městském okruhu – od Tesly, kolem staré nemocnice, ulicí  Tolstého a 17. listopadu na Štefánikovo náměstí; a dále Žižkovou ulicí do Benešovy a na náměstí. Současně byla také zprovozněna  i jednostopá trať, vedoucí Jiráskovou ulicí do čtvrti Staré Hory. Právě v této době se začalo zavádět označení trolejbusových linek  písmeny, což bylo v celém tehdejším Československu u jakékoliv linky eletrické trakce ojedinělé. 28. září byla zprovozněna další trať,  vedoucí z Masarykova náměstí do Lidické kolonie, ke stejnému dni byla zobousměrněna i trať do již zmíněných Starých Hor.

60. léta
První významná změna tohoto desetiletí nastala 22. září roku 1960; trať vedoucí středem náměstí byla přeložena na komunikaci kolem radnice. Roku 1963 byl vybudován úsek na jihu města, z Lidické kolonie k dnešní budově DP; dnešní vozovna se pak zprovoznila o dva roky později. Ve stejný rok, 1965, se síť rozrostla i o úsek na smyčku Handlovy Dvory, ten byl vedený po Brněnské ulici. Po tomto období výstavby nových úseků, stejně jako v celé zemi nastal prudký obrat spojený s útlumem trolejbusové dopravy. Ten se zde neprojevil rušením tratí, ale stagnací.

70. léta
Již zmíněné zastavení jakéhokoliv rozšiřování sítě bylo prolomeno v roce 1973. 20. prosince tohoto roku byla úspěšně předána  veřejnosti trať vedoucí po východní části okruhu města, spojila Handlovy dvory a Hlavní nádraží. V roce 1975 byly některé úseky sítě  uzavřeny z důvodu rekonstrukce.


80-90. léta
Ke konci 80. let se zprovoznila dlouhá trať, o jejímž účelu se dodnes vedou spory. Vedla od Tesly severozápadním směrem a byla  otevřena po dvou etapách; první v roce 1986 na provizorní smyčku a druhá o dva roky později na dnešní konečnou u Motorpalu. V  souvislosti s otevřením pěší zóny v Benešově ulici, v centru města, i zde byla trolejbusová trať rovněž zrušená. Tento krok bývá často  honocen jako chybný, protože se tím podle jeho kritiků zhoršila obslužnost celé západní části města. Poslední otevřený úsek je z roku  2000 a vede ulicí S. K. Neumanna do Horního Kosova, šlo o prodloužení trati ze Starých Hor.


1 2 3 4 5
prosíme o zhodnocení článku     Špatný
Vynikající    

 Komentáře čtenářů !

žádné vložené komentáře...