wz

0 0 0 0
  Publikováno : 30.08.2009 | Autor : starajihlava.cz
Kategorie : Starší dějiny | Počet zobrazení : 768 | Unrated

 
o o o o

Anno 1483 byl v Jihlavě velký mor, takže za den bylo pohřbíváno na 50 osob, a úhrnem zemřelo kolem 4000 lidí. Potom nadešla doba takové láce, že strych žita byl kupován za 12 míšenských grošů a ječmene za 18 grošů. Stručné záznamy kronikářů často zaznamenávají událost suše, nepokoušejíce se nikterak o zjištění příčin. Tak je tomu také u zpráv o morech, jiné metle středověkých měst, jichž postihlo Jihlavu rovněž několik v krátkém období. Primitivní hygienické poměry a zmíněné pohromy byly jejich hlavní příčiny. Jeden znak je však u těchto zpráv společný: přehánějí v počtu obětí. Kdyby číslo, uváděné v následujícím zápise, bylo správné, byla by tehdy vymřela snad polovina Jihlavy

   Téhož roku ve čtvrtek po Jiřím (24. dubna 1533) v noci nastalo hrozné povětří s velkou vichřicí, hromobitím a deštěm, že o takovém tak hned nebylo slýcháno. Brzy potom v sobotu večer před Nalezením Kříže (26. dubna) se spustila průtrž mračen, ve Stonařově se protrhlo 8 rybníků s rančířovským rybníkem a způsobilo na těchže pozemcích velkou škodu. Také nečas zahubil na poli u Dvorců 12 dětí. Item kometa se objevovala po 6 týdnů na nebi. A tohoto roku se obilíčko obstojně vydařilo, přece však bylo prodáváno tak draho, že za měřici se muselo platit 80 a konečně kolem 100 malých grošů

   Téhož roku nastalo čtveré zatmění, trojí měsíce, čtvrté na slunci ve čtvrtek před Obrácením Pavlovým (24. ledna 1544), jež trvalo dobrou hodinu. Lidé, kteří tady chodili po ulicích, byli zachváceni strachem a nedomnívali se nic jiného, než že nadchází soudný den, neboť bylo tak temno, že lidé museli ve dne ke své práci zažehnout světla. Bylo to kolem poledne mezi 15. a 16. hodinou.

   Téhož roku v den Petra v okovech (1. srpna 1555) odtud byla vymrskána ženština, která dobrovolně vyznala, že má Ďábla ve sklence, item že s ním jezdí třikrát ročně do pekla. Mnoho lidí také podvedla svým věštěním.

   Téhož roku (1561) byla velmi studená zima, takže mnoho ryb v bystrých vodách, které velmi vymrzly, pohynulo. Že by se kdy stalo něco podobného, zdejší lidé nepamatují.

  Téhož roku (1566) vznikla tady a v sousedství zvláštní nemoc. Mnoho lidí dlouho leželo na nemoci hlavy, někteří se z toho zbláznili a pozbyli smyslů, ale konečně se jejich stav opět zlepšil. Několik lidí na to dokonce zemřelo. To trvalo od Michala až do Jiřího příštího roku. Skoro táž nemoc prý byla potom v roce 1571.

   1579, převor u svatého Kříže v Jihlavě Thomas de Martinis unesl Františku Schmilauerovi jeho sestru. Na to byli vypraveni pan Albraham Hatinger a pan Hans Steidl s otevřeným listem pod městskou pečetí, aby je zatkli kdekoli by je zastihli k rukám pana podkomořího a jeho vrchnosti, jemu podle slibu nadřízené. Nebyl však vypátrán.

   Téhož roku (1585), když vyšlo najevo, že několik mladých tovaryšů a měšťanů se dopouštělo smilstva s Juditou, dcerou Riemerové, jak z nich pak ona ve vězení sedm jmenovitě označila, byly tyto podezřelé osoby na to vážně dotázány. Poněvadž však zapíraly, bylo jim přiznáno, že svoji nevinu mají dokázati tělesnou přísahou, což se stalo dne 15. března. Tu někteří v přísaze chybili. Neřádná společnost byla o Božím Těle na pranýři mrskána, tamtéž jí vpáleno na pravou tvář znamení, potom mrskána odtud až ke Špitálské bráně a také na věčné časy vyhnána.

   Téhož roku (1585) sjel jeden kejklíř po provaze z velké věže farního kostela až ke kašně, vezl s sebou na kotouči chlapce, dělal s ním přemety a provozoval jiná kejklířství.

    Téhož roku (1589) 24. prosince se položila dcera Jindřicha Schmidta ze Špitálského předměstí v noci na záda směrem ven přes práh dveří a promlouvala nějaká kouzelná slova, o nichž se domnívala, že jimi zbádá věci budoucí. Tu Ďábel jí zakroutil krk, že byla brzy mrtva. Byla potom pochována 28. téhož měsíce u svatého Jana.

Téhož roku (1597) 16. dubna spadlo věžníkovo dítě z Farní věže otvorem, kterým se vytahuje nahoru dříví, a roztříštilo se na kousky.

  Téhož roku (1598) 5. října Ďábel točil jedním pastýřem tady na poli kolem dokola tak dlouho, až padl k zemi. Potom mu vyrval bičík z ruky a poněvadž pastýř ležel dlouho zcela beze smyslů, potom když přišel opět k sobě, neviděl žádných prasat. A když hledal prasata opět a opět na nejrůznějších místech, bylo nalezeno několik na louce, několik v Kosově a několik na Šparberku. Něco takového předtím nikdy nebylo slýcháno.

Zdroj: kpufo.zjihlavy.cz


1 2 3 4 5
prosíme o zhodnocení článku     Špatný
Vynikající    

 Komentáře čtenářů !

žádné vložené komentáře...