wz

18. Století

1702 - Ke kostelu sv. Jakuba se přista- vuje osmiboká barokní kaple Panny Marie Bolestné. Císař Josef I. navštívil Jihlavu.
1712 - Otevření dolů u Malého Bera- nova a Rančířova je marnou nadějí na vzkříčení jihlavského dolování.
1715 - 1722 - Propukají selské bouře ve Stonařově; spory poddaných s Jihlavou.
1716 - Na nádvoří radnice postavena vězenská kaple sv. Dismase.
1720 - 1727 - Z nadace Davida a Kris- tiánarytířů ze Steinu se staví jezuitské gymnázium.
1723- Císař Karel VI. se svým dvorem cestou ke korunovaci do Prahy a zpět navštívil Jihlavu.
1727 - 1728 - Přestavba radnice spolu s městskou věznicí.
1740 - Na stavbě císařské silnice Jihla- va-Znojmo-Vídeň zahájeny práce. Prv-ní zmínka o divadle - pořádaná opera na počest olomouckého biskupa.
1741 - Za slezské války táhne Jihlavou armádní sbor knížete Lobkovice..
1742 - Sasové táboří v Jihlavě.
1745 - Do jihlavy přicházejí soukeničtí odborníci z Nizozemí, znalci pokročilej- ší výroby. Minoritský kostel získává nový hlavní oltář dle návrhu brněnského malíře Etgense.
1752 - Jihlava dostává pravidelné poš- tovní spojení s Brnem.
1766 - Vznikl ilusivní freskový hlavní oltář v jezuitském kostele.

1773 - Zrušen jezuitský řád a gymná-zium bylo zesvětštěno.
1774- V Malém Beranově zřízena prá- delna vlnu, která se stává největší ma- nufakturou v okolí.
1777 - Na městských dvorech ve vsích se provádí raabisace.
1783 - Konec jihlavského dolování; horní úřad je přeložen do Brna, Ruší se vnější opevnění města. Z dolního náměstí odstr-aněn pranýř a zrušeno městské popraviště.
1784 - Zrušen dominikánský kláštěr s kostelem sv. Kříže a přeměn v kasárny. Zrušen hřbitov u farního kostela. Zapo- čata stavba vojenské nemocnice.
1785 - Jihlavě se dostalo spojení s Brnem novou císařkou silnicí.
1786 - Radnice dostává nynější podo-bu nástavbou druhého patra, barokizací fasády a novou věží. V Jihlavě zřízena tiskárna (filiálka brněnské tiskárny Trasslerovy. Správní reforma zavádí v Jihlavě královský městský magistrár se soudní pravomocí; v městské pečeti se vedlee lva objevuje ježek. Bylo posta- vena vojenská nemocnice.
1787 - Zrušen kapucinský kláštěr a zříze-na v objektu manufaktura.'
1788 - Ze zrušeného kapucinského kláš- těra zřízena soukenická manufaktura, ko- stel se stává skladištěm.
1789 - Fabián Beynhauer zřizuje v Jihlavě tiskárnu, kterou pak nabývá dědictvím Jan Rippl, odtud vycházely první novodobé české jihlavské tisky.

>>>