wz

20. Století

1901 - Postavena budova Státní banky
1902 - Založen spolek Dělnický dům a Český cyklistický spolek
1906 - Soudní budova předána k své-mu účelu.
1908 - Postavena elektrárna; zavedeno elektrické osvětlení. Ustanovena Dělni-cká tělocvičná jednota.
1909 - Zahájen provoz na elektrické dráze.
1910 - Jihlava měla při sčítání lidu 25,914 obyvatel (5,210 Čechů), po úsilí o zřízení české střední školy zřízena soukromá česká škola měšťanská s právem veřejnosti od r. 1913. Dokon-čena stavba budovy poštovního úřadu.
1912 - Otevřeno první jihlavské kino Elite na nynějším Štěfánikově náměstí.
1913 - Postavena budova městské spořitelny na místě tzv. knížecího domu.
1914 - Ustanovena v jihlavě Národní jednotapro jihozápadní moravu.
1918 - 29.10. proveden státní převrat (do konce listopadu působil v jihlavě národní výbor; pak jmenován vl. komisařem dr. Hovůrka).
1919 - Otevřeno šsl. st. ref. reálné gymnázium. Otevřena česká obchodní škola.
1920 - Vrcholí národnostní štvanice při německé tzv. slunovratové slavnosti,kdy byl na náměstí zastřelen Němci legionář Dvořáček a vojín Slavko. Obecné vol-by dávají Němcům 22 mandát, Čechům 19 a Židům 1 mandát. Prosincová ge- nerální stávka dělnictva jihlavských to- váren.

1921 - Založení organizace KSČ v Jih- lavě a v srpnu uspořádána 1. spartakiá- da v Jihlavě.
1923 - Sloučení obce Dřevěné mlýny s Jihlavou.
1924 - Postaven Legiodům. založena hudební škola v bývalém jezuitském gy- mnáziuv hluboké ulici.
1925- Správa města po obecních vol- bách, kdy české strany získaly z 42 mandátů 22, přechází do českých rukou a starostou je zvolen soc. demokrat dr. Rudolf veverka. zahájeno vyučování v nové škole v Dřevěných mlýnech.
1928 - Zrušením magistrátu ztrácí Jihla- va své statutární postavení. Postavena budova chirurgického oddělení jihlavské nemocnice.
1929 - Postátněna jihlavská policejní služba.
1930 - Jihlava má 31,028 obyvatel (17,968 Čechů, 12,095 Němců). Pos- tavena živnostenská škola (nyní vyšší průmyslová škola).
1935 - Podle plánů Bohuslava Fuchse postavena Sokolovna.
1936 - Město uspořádalo oslavy k 500 výročí vyhlášení basilejských kompak- tát na náměstí.
1937 - Otevřena obchodní akademie a učitelský ústav.
1938 - Uspořádáná protestní manifes- tace proti požadavkům sudetoněmecké strany.
1939 - S okupací ČSR přechází správa

>>>